Husorden

Husorden i GUDHJEM FERIEPARK

• Respektér venligst at der skal være ro i Ferieparken senest kl. 23.00.

• Spil ikke musik udendørs eller for åbne vinduer.

• Da alle lejlighederne er privatejede, kan inventaret være forskelligt i de enkelte lejligheder, hvorfor møbler, udstyr, service m.m. ikke må flyttes til andre lejligheder.

• Dyner, puder og rullemadrasser må ikke benyttes udendørs.

• Haveborde og stole samt parasoller må ikke flyttes til andre lejligheder.

• Lejlighederne må kun bebos af det antal gæster, som de er beregnet til.

• Lejligheden er før indflytning blevet gennemgået og fundet i orden. Såfremt der mod forventning skulle konstateres skader eller mangler ved feriehuset, skal dette straks meddeles i receptionen. Hvis der ved fraflytning findes skader og det ikke er meldt ind, er det pågældende lejer som er økonomisk ansvarlig for skaden.

• Lejer hæfter fuldt ud for lejlighedens inventar. Ituslåede ting skal erstattes i receptionen.

• Husdyr er velkomne i et begrænset antal boliger, hvis oplyst ved bestilling af ophold. Hunde skal føres i snor overalt. Ryd altid op efter din hund – ude og inde. Hunde må ikke være alene i lejligheden, ligesom det ikke er tilladt at lade hunden ligge i senge og sofaer.

• De opstillede beholdere til affaldssortering skal anvendes.

• Ved afrejse skal lejligheden efterlades ryddelig, der skal være vasket op, opvaskemaskinen skal være tømt, og affald skal anbringes i containeren, da det ikke indgår i slutrengøringen. Overholdes det ikke, opkræves et ekstra gebyr.

• Lejet linned tages af og placeres ved hoveddør. Lånte effekter afleveres i receptionen. Tørrestativ placeres på badeværelset.

• Ved afrejse inden receptionens åbningstid bedes det oplyst til receptionen senest dagen før afrejse.

• Når skoler – kolonier og andre større grupper lejer sig ind i ferieparken, skal den ansvarlige leder sørge for, at husreglerne overholdes, og sikre, at anvisninger fra vicevært eller receptionen i Gudhjem feriepark efterleves.

• Gudhjem Feriepark forbeholder sig ret til bortvisning uden tilbagebetaling af restbeløb ved overtrædelse af reglerne for ophold i Ferieparken og ved berettigede klager fra andre gæster over støjniveauet eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

• Svømmebassinet er åbent og opvarmet i perioden d.1/6 – 31/8 fra kl. 8.00 – 20.00.

Udenfor dette tidspunkt må bassinet ikke benyttes.

Husk brusebadet før svømmeturen.
Mindreårige børn bør altid være under opsyn ved poolen.

• Parkering skal ske på de angivne p-arealer foran centerbygningen eller ved de enkelte fløje. Parkering på øvrige områder er ikke tilladt.

• Receptionens åbningstider fremgår af skiltning ved indgangen til receptionen. Ved problemer udenfor åbningstiden kontaktes personalet på tlf.:56 48 54 44.

• Værdigenstande bør ikke efterlades i lejlighederne eller ved fællesfaciliteterne. Gudhjem Feriepark påtager sig ikke ansvar for bortkomne effekter.

• Alle fællesrum/arealer skal efterlades i ryddelig stand. Hærværk og tyveri vil blive anmeldt til politiet.

• Det er strengt forbudt at fodre fugle på Ferieparkens område.